Nákup kreditov

Ak ste sa už registrovali a ste schválený člen....

 

V pravo hore si rozkliknite svôj profil a kliknite na KREDITY

 

 

V ľavo hore sa Vám zobrazí modre okienko Zkúpiť kredity

 

 

 

Vyberete si kredity ktoré chcete využiť. V prípade ak ku nám idete poprvé, využite jednu individuálnú lekciu.

 

 

Zoznamte sa s našimi metódami s trénerkou a keď Vám vše bude vyhovovať. Môžte si kredity dokúpiť.

 

Financie za už zakúpené kredity nevraciama!!! V prípade ak sa na tréning nedostavíte, Vaše kredity prepadajú.

 

KREDITY sú platné len v danom mesiaci ich kúpi!!! Tzn. že kredity kúpené v mesiaci September 2022 viem využiť len od 1.-31.9.2022