Velká hala POZITIV

Prenájom haly je pre všetkých, ktorý majú záujem trénovať se svojim psíkom. 

Prenájom je rozdelený pre členov POZITIVU a nečlenov, tj. verejnosť. 

V hale je WC

v hale nieje teplo. Treba sa dobre obliecť.